Obiective

Consiliul Județean Vâlcea implementează în perioada 2014 –2016 proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vâlcea” ( SMID Vâlcea) cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea”, cu o capacitate suficientă pentru administrarea deșeurilor municipale pe o perioadă de 30 de ani la nivelul întregului județ Vâlcea.

Obiectivele specifice sunt investiţiile în sistemul de management al deşeurilor, care să permită: colectarea separată a deşeurilor, valorificarea şi reciclarea lor, tratarea şi eliminarea deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă.

Astfel:

 • se va crea o facilitate centrală de gestionare a deșeurilor în Roești, inclusiv: depozit conform nou, instalație de tratare mecanică și biologică, instalație de sortare;
 • se va dezvolta 2 instalații de sortare în Brezoi și Râureni;
 • se va extinde instalația existentă de compostare din Râureni;
 • se vor închide cele 2 depozite urbane neconforme din Călimănești și Drăgășani.
 • Se va complete depozitul de la Roești conform cu Directiva 99/31/CE și respectiv legislația națională și va primi următoarele fracții:
  • Reziduuri de la instalația de compostare și tratare mecanică și biologică din Roești;
  • Deșeuri rezultate din curățarea străzilor.

Proiectul asigură în mare parte conformarea la cerințele de protecție a mediului pentru sectorul gestionarea deșeurilor, cerințe asumate de România prin capitolul 22 la Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană:

 • Creşterea nivelului de colectare selective;
 • Reducerea volumului de deşeuri depozitate, inclusiv deşeurile periculoase;
 • Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile.
 • Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului.
 • Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate necontrolat.

Colectarea separată a deșeurilor și sortarea deșeurilor reciclabile se va face astfel încât să fie atinse țintele de valorificare/reciclare prevăzute în legislație. Pre-tratarea deșeurilor solide municipale înainte de depozitare va contribui la reducerea impactului asupra mediului prin generarea de levigat cu o încărcare de poluanți mai scăzută și prin scăderea cantității de gaz de depozit. De asemenea, se va reduce semnificativ spațiul necesar depozitării.