Ce sunt deșeurile?

Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic sau casnic de realizare a unui anumit produs, care nu mai pot fi valorificate direct în obținerea bunului respective respectiv. Ele pot fi substanțe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activitățile economice, menajere și de consum. Majoritatea activităților umane reprezintă și surse de producere de deșeuri. Cu alte cuvinte, deșeu reprezintă tot ceea ce noi nu mai folosim la un moment dat și aruncăm la gunoi.
Una dintre marile probleme ale societății noastre, deși suntem în anul 2015, este că nu conștientizăm că viața ne este sufocată, afectată de tonele de deșeuri pe care noi nu le gestionăm corespunzător.

Unul dintre primii pași pe care trebuie să-i facem este să întelegem de ce trebuie să procedăm la o colectare separată a deșeurilor, la reciclarea lor și în final, la îmbunătățirea condițiilor de trai.

Comoditatea nu este o soluție!
Un simplu gest de-al nostru în direcția colectării separate, salvează resurse, păstrează peisajul, salvează vieți ale necuvântătoarelor și copacilor, păstrează aerul curat și pe noi mai mulțumiți de aspectul localității. Acest gest trebuie să fie un gest al fiecăruia dintre noi, pentru un viitor curat!

Deșeurile se împart în:

  • Deșeuri biodegradabile: care suferă descompunere aerobă sau anaerobă (cf. Anexei 1, HG. 162/2002). Au surse vegetale sau animale, se regăsesc în proporție de cca. 50% din total deșeuri dintr-o gospodărie. Se pot transforma cu succes în compost, un îngrășământ natural foarte ieftin și cu mare valoare nutritivă, dacă sunt gestionate corespunzător și neimpurificate cu substanțe periculoase pentru mediu;
  • Deșeuri nedegradabile: care nu suferă în mod natural descompuneri aerobe sau anaerobe. O parte dintre acestea pot fi reciclate cu succes (hârtia, plasticul, metalul, sticla. Pentru a putea fi reciclate, ele trebuie separate direct în momentul colectării;
  • Deșeuri periculoase: posedă anumite caracteristici care le conferă periculozitate pentru sănătatea umană sau a mediului ( de exemplu: toxicitate, inflamabilitate, etc.).