Comunicat de presă din 24.08.2015

Consiliul Județean Vâlcea semnează un contract de lucrări pentru realizarea stațiilor de sortare de la Râureni și Brezoi

 

În data de 15.11.2013, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, un contract de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 2 – Sector Managementul Deșeurilor, pentru realizarea investiției „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

Proiectul are perioada de implementare de 37 de luni, iar valoarea totală este de 142.821.343 Lei, fără TVA, din care:

  • 130.224.749 Lei reprezintă valoarea eligibila a proiectului (128.922.500 Lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 1.302.249 Lei contribuţia beneficiarului din bugetul local);
  • 12.596.594 Lei reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului;

Valoarea T.V.A. aferentă valorii eligibile este de 30.703.562 Lei, la care se adaugă 3.023.181 T.V.A. aferent valorii neeligibile a proiectului.

În cadrul acestui proiect major, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de Beneficiar al finanţării nerambursabile, a semnat vineri, 21 de august a.c., cel de al cincilea contract care va contribui la realizarea unui management corespunzător al deșeurilor solide din județ:

  • CL2 – Contractul constructii de lucrări a fost atribuit Asocierii SC Hidroconstructia SA și SC Argif Proiect S.R.L.. Contractul are o valoare de 22.569.187,04 lei (fără TVA) și se va derula pe o perioadă de 12 luni. Contractul începe de la data semnării.Contractul va avea în vedere proiectarea şi construirea a două stații de sortare, inclusiv asigurarea echipamentelor necesare: utilaje mobile, containere și toate structurile provizorii necesare pentru desfăşurarea şantierului, în conformitate cu normele de amenajarea teritorială şi condiţiile de construire. Construcţia se va face pe baza proiectului tehnic și detaliilor de execuție deja aprobate.Stațiile de sortare ce vor realizate vor fi amplasate în localitățile Râmnicu Vâlcea (Râureni) și Brezoi. Capacitatea stației de sortare de la Râureni va fi de 27.871 tone/an, iar capacitatea din stației de sortare de la Brezoi va fi de 2.292 tone/an. Astfel, deşeurile solide municipale reziduale vor fi tratate pentru a recupera materiale reciclabile: hârtia, sticla, plasticul şi metalele, cu un grad ridicat de curăţenie.

În cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, se vor derula 10 contracte, din care 5 de prestări servicii, 2 de furnizare bunuri şi 3 contracte de lucrări (proiectare şi execuţie), ale căror rezultate se vor concretiza prin:

  • crearea unui Centru de management al deșeurilor în comuna Roești – depozit ecologic, stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor;
  • crearea a două stații de sortare, una in municipiul Rm. Vâlcea (Râureni) și cealaltă în orașul Brezoi;
  • închiderea a două depozite neconforme, unul în municipiul Drăgășani și celălalt în orașul Călimănești;
  • achiziționarea recipienților de colectare a deșeurilor (pubele și containere);
  • achiziționarea de echipamente pentru stația de compost existentă la Râureni.

Potrivit obiectivului general al acestui proiect, investiția este menită să dezvolte în județul Vâlcea, o infrastructură de gestionare a deșeurilor conformă cu standardele europene, în vederea îmbunătățirii calității mediului și a condițiilor de trai.
Pentru detalii suplimentare, poate fi contactat Managerul de proiect – doamna Carmen ALEXANDRESCU la Tel:0250.732.901,Fax:0250.735.617, E-mail: c.m.alexandrescu@gmail.com.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.