Comunicat de presă din 12.10.2015

Județul Vâlcea va fi dotat cu echipamente de colectare a deșeurilor

 

În data de 15.11.2013, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, un contract de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 2 – Sector Managementul Deșeurilor, pentru realizarea investiției „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

Proiectul are perioada de implementare de 37 de luni, iar valoarea totală este de 142.821.343 Lei, fără TVA, din care:

  • 130.224.749 Lei reprezintă valoarea eligibila a proiectului (128.922.500 Lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 1.302.249 Lei contribuţia beneficiarului din bugetul local);
  • 12.596.594 Lei reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului;

Valoarea T.V.A. aferentă valorii eligibile este de 30.703.562 Lei, la care se adaugă 3.023.181 T.V.A. aferent valorii neeligibile a proiectului.

În cadrul acestui proiect major, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de Beneficiar al finanţării nerambursabile, a semnat luni, 05.10.2015, cu SC Europlast Romania SRL Oradea contractul furnizare de bunuri – „Achiziţionarea de echipamente de colectare a deşeurilor, judeţul Vâlcea”, care va contribui la realizarea unui management corespunzător al deșeurilor solide din județ.

Achizițiile vor fi distribuite în toate localitățile județului în baza unui algoritm stabilit prin studiul de fezabilitate. Contractul este în valoare de 7.935.923,68 lei (fară TVA) și se va desfășura pe o periodă de 3 luni.

Prin acest contract Consiliul Județean Vâlcea va fi dotat cu urmatoarele echipamente:

– 6.001 pubele de colectare deșeuri cu capacitatea de 120 litri;
– 4.853 pubele de colectare deșeuri cu capacitatea de 240 litri;
– 3.281 containere de colectare deșeuri cu capacitatea de 1,1 m3;
– 488 containere tip clopot de colectare deșeuri;
– 20.200 Containere pentru compostare în gospodării;
– 7 containere pentru deseuri voluminoase;
– 9 containere pentru deseuri municipale periculoase.

În cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, se vor derula 10 contracte, din care 5 de prestări servicii, 2 de furnizare bunuri şi 3 contracte de lucrări (proiectare şi execuţie), ale căror rezultate se vor concretiza prin:

  • crearea unui Centru de management al deșeurilor în comuna Roești – depozit ecologic, stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor;
  • crearea a două stații de sortare, una in municipiul Râmnicu Vâlcea și cealaltă în orașul Brezoi;
  • închiderea a două depozite neconforme, unul în municipiul Drăgășani și celălalt în orașul Călimănești;
  • achiziționarea recipienților de colectare a deșeurilor (pubele și containere);
  • achiziționarea de echipamente pentru stația de compost existentă la Râureni.

Potrivit obiectivului general al acestui proiect, investiția este menită să dezvolte în județul Vâlcea, o infrastructură de gestionare a deșeurilor conformă cu standardele europene, în vederea îmbunătățirii calității mediului și a condițiilor de trai.

Pentru detalii suplimentare, poate fi contactat Managerul de proiect – doamna Carmen ALEXANDRESCU la Tel:0250.732.901,Fax:0250.735.617, E-mail: c.m.alexandrescu@gmail.com.