Comunicat de presă din 03.04.2015

Consiliul Județean Vâlcea continuă dezvoltarea unei infrastructuri de deșeuri conformă cu standardele europene

 

În data de 15.11.2013, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, un contract de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 2 – Sector Managementul Deșeurilor, pentru realizarea investiției „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

Proiectul are perioada de implementare de 37 de luni, iar valoarea totală este de 142.821.343 Lei, fără TVA, din care:

 • 130.224.749 Lei reprezintă valoarea eligibila a proiectului (128.922.500 Lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 1.302.249 Lei contribuţia beneficiarului din bugetul local);
 • 12.596.594 Lei reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului;

Valoarea T.V.A. aferentă valorii eligibile este de 30.703.562 Lei, la care se adaugă 3.023.181 T.V.A. aferent valorii neeligibile a proiectului.

În cadrul acestui proiect major, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de Beneficiar al finanţării nerambursabile, a semnat cel de al patrulea contract care va contribui la realizarea unui management corespunzător al deșeurilor solide din județ:

 • CS4 – Contract de servicii pentru verificarea tehnică de calitate a documenției tehnico-economice de verificatori atestați MLPAT, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și H.G. nr. 925/1995 de aprobare a Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor, atribuit S.C. HYDRO- CINETICA S.R.L.. Contractul are o valoare de 67.054,80 lei (fără TVA) și se va derula pe o perioadă de 12 luni. Contracul va începe în maxim 10 zile de la data semnării.

Serviciile de verificare tehnică de calitate a documentației tehnico-economice se referă la cele trei contracte de lucrări:

 • Contractul nr. 1: Construirea unei facilități centrale de gestionare a deșeurilor, care are în componență 3 obiecte din cadrul obiectivului de investiții ce se vor amplasa în localitatea Roești: stație de sortare (Fidic Galben- Proiectare și execuție), depozit conform în Roești (Fidic Roșu – execuție) și stație de tratare mecanică și biologică (TMB) în Roești (Fidic Galben- execuție)
 • Contractul nr. 2: Construirea stațiilor de sortare în Brezoi și Râureni (inclusiv utilitățile)( Fidic galben- Proiectare și execuție)
 • Contractul nr. 3: Închiderea celor două depozite neconforme, respectiv Călimănești și Drăgășani(Fidic galben- Proiectare execuție)

În cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, se vor derula 10 contracte, din care 5 de prestări servicii, 2 de furnizare bunuri şi 3 contracte de lucrări (proiectare şi execuţie), ale căror rezultate se vor concretiza prin:

 • crearea unui Centru de management al deșeurilor în comuna Roești – depozit ecologic, stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor;
 • crearea a două stații de sortare, una in municipiul Drăgășani și cealaltă în orașul Brezoi;
 • închiderea a două depozite neconforme, unul în municipiul Drăgășani și celălalt în orașul Călimănești;
 • achiziționarea recipienților de colectare a deșeurilor (pubele și containere);
 • achiziționarea de echipamente pentru stația de compost existentă la Râureni.

Potrivit obiectivului general al acestui proiect, investiția este menită să dezvolte în județul Vâlcea, o infrastructură de gestionare a deșeurilor conformă cu standardele europene, în vederea îmbunătățirii calității mediului și a condițiilor de trai.

Pentru detalii suplimentare, poate fi contactat Managerul de proiect – doamna Carmen ALEXANDRESCU la Tel:0250.732.901,Fax:0250.735.617, E-mail: c.m.alexandrescu@gmail.com.