Comunicat de presă din 02.09.2014

Consiliul Județean Vâlcea a dat startul dezvoltării unei infrastructuri de deșeuri conformă cu standardele europene

 

În data de 15.11.2013, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, un contract de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 2 – Sector Managementul Deșeurilor, pentru realizarea investiției „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

Proiectul are perioada de implementare de 37 de luni, iar valoarea totală este de 142.821.343 Lei, fără TVA, din care:

  • 130.224.749 Lei reprezintă valoarea eligibila a proiectului (128.922.500 Lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 1.302.249 Lei contribuţia beneficiarului din bugetul local);
  • 12.596.594 Lei reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului;

Valoarea T.V.A. aferentă valorii eligibile este de 30.703.562 Lei, la care se adaugă 3.023.181 T.V.A. aferent valorii neeligibile a proiectului.

În cadrul acestui proiect major, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de Beneficiar al finanţării nerambursabile, a semnat primele 3 contracte care vor contribui la realizarea unui management corespunzător al deșeurilor solide din județ:

  • CS1 – Contract de servicii “Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului și servicii de publicitate și campanii de informare și conștientizare a publicului”, atribuit Asocierii S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. – S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L.. Contractul are o valoare de 1.139.579,48 lei (fără TVA) şi se va derula pe o perioadă de 21 luni (la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului (18.08.2014);
  • CS2 – Contract de servicii „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor”, atribuit S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L.. Contractul are o valoare de 986.644,84 lei (fără TVA) şi se va derula pe o perioadă de 18 luni (la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului (13.08.2014);
  • CL3 – Contract de lucrări “Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani” (proiectare și execuție), atribuit Asocierii S.C. GOVORA S.A – S.C. PROPRAMM S.R.L.. Contractul are o valoare de 9.774.008,64 lei (fără TVA) şi se va derula pe o perioadă de 12 luni (la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului (27.07.2014);

În cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, se vor derula 10 contracte, din care 5 de prestări servicii, 2 de furnizare bunuri şi 3 contracte de lucrări (proiectare şi execuţie), ale căror rezultate se vor concretiza prin:

  • crearea unui Centru de management al deșeurilor în comuna Roești – depozit ecologic, stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor;
  • crearea a două stații de sortare, una in municipiul Drăgășani și cealaltă în orașul Brezoi;
  • închiderea a două depozite neconforme, unul în municipiul Drăgășani și celălalt în orașul Călimănești;
  • achiziționarea recipienților de colectare a deșeurilor (pubele și containere);
  • achiziționarea de echipamente pentru stația de compost existentă la Râureni.

Potrivit obiectivului general al acestui proiect, investiția este menită să dezvolte în județul Vâlcea, o infrastructură de gestionare a deșeurilor conformă cu standardele europene, în vederea îmbunătățirii calității mediului și a condițiilor de trai.

Pentru detalii suplimentare, poate fi contactat Managerul de proiect – doamna Carmen ALEXANDRESCU la Tel: 0250.732.901, Fax: 0250.735.617, E-mail: c.m.alexandrescu@gmail.com.