Investiții în tehnologie

A. Crearea unui Centru de management al deșeurilor în comuna Roești – depozit ecologic, stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor.

Facilitatea centrală de gestionare a deșeurilor (FCGM) din Roești va fi compusă din: un depozit conform pentru deșeuri municipale, o instalație de tratare mecanică și biologică și p instalație de sortare. Capacitatea estimată de deșeuri ce vor fi aduse în depozitul conform din Roești va fi de aproximativ 19610 t/an. Pentru 2016 se estimează aproximativ 26531 m3. Lucrările pentru construirea depozitului conform de deșeuri includ:

 1. Formarea bazinului – lucrări de pământ
 2. Lucrări de etanșare
 3. Colectarea și gestionarea levigatului
 4. Colectarea și gestionarea biogazelor
 5. Gestionarea apelor pluviale
 6. Lucrări de infrastructură

Pe lângă acest depozit, va fi construită în Roești și o instalație de tratare mecanică și biologică. Pentru a obține o economie de scară, această instalație se va realiza lângă depozitul conform de deșeuri și stația de sortare. Pre-tratamentul mecanic a fost conceput pentru o capacitate totală de 34.070 t/an, o capacitate de funcționare de 312 zile pe an, o tură de 7 ore, rezultând 109,2 t/zi sau aproximativ 15,6 t/oră. Tratamentul de aerare pentru fracția biodegradabilă va funcționa 350 zile pe an, 24 ore pe zi. Prin stația de sortare, cantitatea de materiale reciclabile colectate separat estimată pentru 2016 este de aproximativ 10180 tone.
În funcție de nevoile pieței, următoarele fracții de materiale se vor sorta prin procesul instalației:

 1. Hârtie: carton, hârtie imprimată, rest de hârtii;
 2. Plastice: folii (LDPE), HDPE, PET, PVC, resturi plastic;
 3. Sticlă: albă și/sau maro (sticlă colorată amestecată);
 4. Metale: feroase, neferoase.

 

B. Crearea a două stații de sortare, una în municipiul Drăgășani și cealaltă în orașul Brezoi.

C. Achiziționarea de echipamente pentru stația de compost existentă la Râureni. Prin proiect, s-au achiziționat 8 seturi de echipamente de comostare și un tocător pentru deșeurile municipale solide.

D. Achiziționarea de pubele și containere

Prin proiect se vor achiziționa și livra către populație pubele și containere astfel:

 • 6.001 pubele de colectare deșeuri cu capacitatea de 120 litri – culoare verde;
 • 4.853 pubele de colectare deșeuri cu capacitatea de 240 litri – culoare verde;
 • 3.281 containere de colectare deșeuri cu capacitatea de 1,1 m3- culoare verde (1.579 containere) și albastră (1.702 containere);
 • 488 containere tip clopot de colectare deșeuri de 1,5 m3 – culoare galbenă;
 • 20.200 containere pentru compostare în gospodării – culoare închisă (negru, gri închis, verde închis etc.);
 • 7 containere pentru deșeuri voluminoase;
 • 9 containere pentru deșeuri municipale periculoase.