Învestiții în închiderea depozitelor neconforme

De fapt, ce este un depozit neconform? Este acel depozit în vecinătatea căruia nu vrei să te afli, care ocupă un spațiu ce nu va putea fi folosit după închiderea depozitului, decât după acțiuni specifice de depoluare.

Prin proiect, pentru închiderea acestor depozite neconforme, s-au demarat următoarele acțiuni:

  • Au fost elaborate DTAC, DTOE și PT –uri care au fost verificate conform Legea 10/1995
  • Au fost obținute avizele și acordurile solicitate prin cele 2 certificate de urbanism, iar în baza lor Primăriile Drăgășani și Călimanești au eliberat autorizațiile de construcție;
  • Este în derulare activitatea de organizare de șantier pe cele 2 locații;
  • Contractul și proiectul nu prevăd activități de ecologizare a spațiilor respective pentru a fi transformate în parcuri, întrucât spațiile nu sunt oportune pentru o astfel de destinație (sunt la distanță de zonele locuite)

Finalitatea acestui proiect constă în delegarea operării investițiilor realizate prin proiect (stațiile de sortare de la Brezoi și Râureni și Centrul de management al deșeurilor de la Roești – depozit ecologic, stație de sortare și stație de tratare mecano-biologică) și a serviciilor de colectare și transport a deșeurilor.

Așa cum a fost asumat de toate unitățile administrativ teritoriale din județ prin Documentul de poziție pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea va avea ca obiectiv:

  • Delegarea celor 3 contracte de colectare și transport a deșeurilor în județul Vâlcea (care include și operarea stațiilor de transfer realizate prin proiectele PHARE) – pe cele 3 mari zone cum a fost împărțit județul);
  • Delegarea operării stațiilor de sortare care se vor realiza la Brezoi și Râureni.

Trebuie precizat că la dispoziția localităților și a populației aferentă se vor pune la dispoziție atât pubelele care se vor achiziționa prin acest proiect cât și cele achiziționate prin proiectele PHARE (cu excepția Municipiului Rm. Vâlcea care beneficiază de pubelele achiziționate prin proiectul ISPA).