Finanțare și Contracte

Valoarea totală a proiectului este de 142.821.343 Lei fără TVA, din care: 130.224.749 Lei reprezintă partea eligibilă a proiectului (128.922.500 Lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 1.302.249 Lei contribuţia beneficiarului din bugetul local) și 12.596.594 Lei reprezintă partea neeligibilă a proiectului.
Valoarea T.V.A. aferentă valorii eligibile este de 30.703.562 Lei, la care se adaugă 3.023.181 T.V.A aferent valorii neeligibile a proiectului.

În cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea”, se vor derula 10 contracte, din care 5 de prestări servicii, 2 de furnizare bunuri şi 3 contracte de lucrări (proiectare şi execuţie).

CS1 – Contract de servicii „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului și servicii de publicitate și campanii de informare și conștientizare a publicului”, atribuit Asocierii S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. – S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L. Contractul are o valoare de 1.139.579,48 Lei fără TVA şi se va derula pe o perioadă de 21 luni (la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului (18.08.2014). În cadrul contractului, Asocierea elaborează „Strategie de conştientizare şi publicitate” care cuprinde totalitatea metodelor și tehnicilor folosite pentru informarea și conștientizarea publicului larg privind noul mod de implementare a Sistemului de Management al Deșeurilor în județul Vâlcea (campaniile de conștientizare).

CS2 – Contract de servicii „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor”, atribuit S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. Contractul are o valoare de 986.644,84 Lei fără TVA şi se va derula pe o perioadă de 18 luni (la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului (13.08.2014) s-au finalizat și aprobat de către beneficiar primele 2 trimestre din contract.

CL3 – Contract de lucrări „Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani” (proiectare și execuție), atribuit Asocierii S.C. GOVORA S.A – S.C. PROPRAMM S.R.L. Contractul are o valoare de 9.774.008,64 Lei fără TVA şi se va derula pe o perioadă de 12 luni (la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului (27.07.2014);

CS4 – Contract de servicii pentru verificarea tehnică de calitate a documenției tehnico-economice de verificatori atestați MLPAT, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și H.G. nr. 925/1995 de aprobare a Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor, atribuit  S.C. HYDRO- CINETICA S.R.L.. Contractul are o valoare de 67.054,80 Lei fără TVA și se va derula pe o perioadă de 12 luni. Contracul va începe în maxim 10 zile de la data semnării. S-au depus rapoartele verificatorilor și DTAC, DTOE și PT, pentru închiderea depozitelor urbane neconforme de la Călimănești și Drăgășani.

Serviciile de verificare tehnică de calitate a documentației tehnico-economice se referă la cele trei contracte de lucrări:

  • Contractul nr. 1: Construirea unei facilități centrale de gestionare a deșeurilor, care are în componență 3 obiecte din cadrul obiectivului de investiții ce se vor amplasa în localitatea Roești: stație de sortare (Fidic Galben- Proiectare și execuție), depozit conform în Roești (Fidic Roșu – execuție) și stație de tratare mecanică și biologică (TMB) în Roești (Fidic Galben- execuție);
  • Contractul nr. 2: Construirea stațiilor de sortare în Brezoi și Râureni (inclusiv utilitățile) ( Fidic galben- Proiectare și execuție);
  • Contractul nr. 3: Închiderea celor două depozite neconforme, respectiv Călimănești și Drăgășani (Fidic galben- Proiectare execuție);

CL2 – Contractul constructii de lucrări a fost atribuit Asocierii SC Hidroconstructia SA și SC Argif Proiect S.R.L.. Contractul are o valoare de 22.569.187,04 Lei fără TVA și se va derula pe o perioadă de 12 luni. Contractul începe de la data semnării.

Contractul va avea în vedere proiectarea şi construirea a două stații de sortare, inclusiv asigurarea echipamentelor necesare: utilaje mobile, containere și toate structurile provizorii necesare pentru desfăşurarea şantierului, în conformitate cu normele de amenajarea teritorială şi condiţiile de construire. Construcţia se va face pe baza proiectului tehnic și detaliilor de execuție deja aprobate.

Stațiile de sortare ce vor fi realizate, vor fi amplasate în localitățile Râmnicu Vâlcea (Râureni) și Brezoi. Capacitatea stației de sortare de la Râureni va fi de 27.871 tone/an, iar capacitatea din stației de sortare de la Brezoi va fi de 2.292 tone/an. Astfel, deşeurile solide municipale reziduale vor fi tratate pentru a recupera materiale reciclabile: hârtia, sticla, plasticul şi metalele, cu un grad ridicat de curăţenie.