Colectare separată

Colectarea separată a deșeurilor și sortarea deșeurilor reciclabile se va face astfel încât să fie atinse țintele de valorificare/reciclare prevăzute în legislație. Pre-tratarea deșeurilor solide municipale înainte de depozitare va contribui la reducerea impactului asupra mediului prin generarea de levigat cu o încarcare de poluanți mai scăzută și prin scăderea cantității de gaz de depozit. De asemenea, se va reduce semnificativ spațiul necesar depozitării.

Colectarea selectivă sau separată a deşeurilor reprezintă o măsura care influențează în mod pozitiv eficiența unei strategii de gestionare a deşeurilor. Aceasta are un rol foarte important, căci gestionarea corectă a deşeurilor, încă din faza inițială, în care sunt generate, asigură succesul întregului sistem de management al deşeurilor.

Colectarea separată reprezintă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora (conform Anexa 1, Legea 211/2011).

Acest proces are o importanță deosebită, ca urmare a accesibilității. Colectarea selectivă este la îndemâna tuturor.
Deși inițial pare a fi o acțiune care nu ar putea avea un impact major, raportarea la o singură gospodărie este o practică gresită, căci efectul este unul cumulativ. Sortarea deşeurilor pe fracții, în cadrul fiecărei gospodării asigură materia primă pentru valorificare și elimină ulterioarele costuri de sortare la nivelul depozitului.
Practic, oamenii sunt cei de care depinde cu adevărat succesul unui sistem de management al deşeurilor.

Ce se reciclează

 • Plastic (recipiente de plastic pentru băuturi – PET, ambalajele produselor alimentare, cosmetice şi detergenţilor, caserole de plastic şi polistiren, farfurii de plastic, pungi de plastic);
 • Hârtie şi carton (ambalaje, coli, caiete, ziare, reviste, cărţi, pliante, ambalaje pentru sucuri si lactate – Tetra Pak-uri);
 • Doze de aluminiu si conserve de metal;
 • Baterii şi acumulatori (uz casnic, industrial și acumulatori auto – conţin metale periculoase);
 • Ulei uzat (alimentar şi auto) şi grăsimi vegetale – poluează atât apa, cât şi solul;
 • DEEE (deşeuri electrice electronice şi electrocasnice) – componente de calculatoare, toner de imprimantă, telefoane mobile şi accesorii, electrocasnice etc;
 • Neoane, becuri economice (conţin urme de mercur şi nu trebuie să ajungă în sol şi în apă);
 • Deşeuri metalice feroase şi neferoase;
 • Lemn;
 • Sticlă – este preferabil să fie sortată pe culori, albă sau colorată;
 • Ambalajele TetraPak sunt realizate din material compozit, reciclabil. Se colectează împreună cu hârtia şi trebuie spălate înainte;
 • Textile

NU se reciclează:

 • Deşeuri de hârtie sau carton contaminate cu resturi de mâncare, grăsimi sau vopsele;
 • Şerveţele şi hârtie igienică;
 • Hârtii cu capse;
 • Hârtie cerată sau plastificată (se identifică prin rupere, dacă rămâne o peliculă de plastic care împiedică ruperea hârtiei);
 • Produse care au încă ataşată banda adezivă;
 • Ghivece de plastic sau jucării, CD-uri si DVD-uri, seringi;
 • Plastic din ambalaje (de ex. pungi de chipsuri, napolitane, pufuleţi etc)
 • Ambalaje de plastic care au în conţinut substanţe toxice, corozive sau ulei de motor.